ARTICLES

 

Przedimek jest częścią mowy (nie występującą w języku polskim), która pojawia się w języku angielskim przed większością angielskich rzeczowników.

W języku angielskim występują dwa rodzaje przedimków:

Przedimek nieokreślony "a" i "an"

 

Przedimki nieokreślone "a" i "an" stawiane są przed rzeczownikami (zazwyczaj policzalnymi), które określają jedną osobę lub przedmiot z grupy takich przedmiotów czy osób. Powiedzenie : "He is a waiter" oznacza, że on jest jednym kelnerem z grupy kelnerów. Przedimki są przymiotnikami określającymi dany przedmiot czy też osobę. Zdanie takie można również przetłumaczyć jako "On jest jakimś kelnerem ( jednym z wielu)".

Na przykład:

Przedimek "a" jest stosowany przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski np: "I'm reading a book."

Przedimek "an" jest używany przed rzeczownikami zaczynającymi sie od samogłoski np: "She's having an apple."

Oczywiście, rzeczownik może być opisany przez przymiotnik lub przymiotniki, wtedy przedimki stawiane są przed pierwszym przymiotnikiem, który opisuje dany rzeczownik a pierwszy dźwięk przymiotnika uwarunkowuje, którego przedimka należy użyć np: "This is a big house", "You'll never get an expensive TV".

 

Przedimki "a" i "an" występują tylko z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

 

Przedimek określony "the"

 

Przedimek "the" oznacza, że przedmiot lub osoba, o której jest mowa, jest już w jakimś stopniu zdefiniowana i posiada elementy, które nie są typowe dla danej grupy, z której on czy ona pochodzi.

Na przykład:

"The" może występować z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Użycie przedimków "a/an"

Użycie przedimka "the"

 

WYJĄTKI

Kiedy nie używamy żadnego przedimka (tak zwany zero article)?

 Przedimek świadomie opuszcza się:

a) w nagłówkach gazet       Butcher's knife found in the river. /  Nóż rzeźnika znaleziony w rzece.

b) w telegramach    Wire answer. /  Zadepeszujcie odpowiedź

c) przy wyliczaniu    Put a knife, fork, spoon and plate on this tray. /  Połóż na tę tacę nóż, widelec, ...

Przedimek nie występuje:

- przed rzeczownikami takim jak school, college, university, church, hospital, prison, gdy mówimy nie o budynku, ale o instytucji.

Mr Brown is in hospital. / Pan Brown przebywa w szpitalu.

-przed tytułami i stopniami zawodowymi:    Professor! // Doctor Preston!

-czasami przed rzeczownikami typu: market, court, town, home, work, bed, sea, go to bed, go to work, be at home

-w wyrażeniach związanych ze środkami lokomocji: by bus, by car, by train.